Pedagoški počeci Marije Montesori

Pedagoški počeci Marije Montesori vezuju se za „Ortofreničku školu“.

U ovoj školi je radila sa decom sa širokom lepezom duševnih bolesti. Ovde je ona, zapravo, od lekara postala obrazovni radnik. Pokazalo se da su uz njen način rada ova deca jako napredovala.

Osmoro njenih učenika je na državnom ispitu čitanja i pisanja postiglo značajne rezultate što je nazvano „Prvim čudom Montesori“.

Godine 1901. napušta ovu školu i postaje predavač na Pedagoškoj školi u Rimu. Šest godina kasnije započinje samostalni rad. Otvara Dečju kuću u kojoj radi sa zdravom decom. Ovde će upravo i nastati, danas veoma poznat – Montesori metod.